LEASING AUTO

''Succesul se ascunde in ambitia de a nu renunta.'' Marius Torok

Leasing financiar pentru AUTOTURISME si AUTOUTILITARE

Avans minim : 

Autovehicule noi : 10% – 50%

Autovehicule second-hand : 15% – 50%

Perioada de finantare :

Autovehicule noi:  1 an  – 6 ani

Autovehicule second-hand: 1 an – 5 ani

Valoarea reziduala :  intre 0 si 20% . Aceasta reprezinta valoarea transferului de propietate.

Conditii finantare autovehicule second-hand : vechimea bunului finantat ( la momentul cererii de leasing ) + perioada de leasing aprobata  ≤ 10 ani

*** Promotie valabila pana la 31 martie 2018 in anumiti termeni si conditii . Pentru detalii contactati echipa BrokerAuto

Documente necesare întocmirii dosarului de leasing

Persoane juridice

 • Cerere de finantare – formular standard
 • Situatie leasing-uri si credite – formular standard
 • Bilant + balanta iunie an curent
 • Bilant + balanta decembrie an precedent
 • Ultima balanta sintetica lunara, disponibila pe anul in curs (in copie)
 • Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului (in copie)
 • Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (in copie)
 • Statutul si Contractul sau Actul Constitutiv la zi (in copie)
 • Carte identitate reprezentant(i) legal(i) firma si carte identitate persoana imputernicita sa semneze contractul de leasing (daca este cazul) (in copie)

Persoane fizice autorizate [PFA]

 • Act de identitate (copie)
 • Adeverinta de practicare a meseriei, de libera practica
 • Autorizatia de functionare si/sau decizia de înfiintare/înregistrare
 • Acte de identitate ale reprezentantilor legali si ale eventualelor persoane împuternicite, iar în cazul celor din urma împuternicirea (copie)
 • Hotarâre privind achizitia bunului (în original)
 • Împuternicire pentru persoana desemnata sa încheie contractul de leasing, daca este cazul (în original)
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare (în original)
 • Declaratia de impunere finala pe ultimii 2 ani încheiati, declaratia de impunere anticipata pe anul în curs (copie, dar se prezinta si în original pentru conformitate)
 • Registrul de încasari si plati pe anul în curs (copie)
 • Cerere de finantare completata de catre client, cu toate informatiile necesare, semnata si stampilata în original
 • Alte documente (copii) ce pot atesta sursa veniturilor suplimentare (declaratie venit global, contract de închiriere, etc.); se prezinta si în original pentru conformitate

* In urma analizei efectuata de catre societatea de leasing,  acestia isi rezerva dreptul sa solicite informatii suplimentare daca este cazul .

Broker Auto va fi alaturi de tine pe tot parcursul procesului de finantare si dupa livrarea bunului.

Back to top